06/11/2015

Rondleidingen tentoonstelling “Sarcophagi” in de KMKG

Speciaal voor onze leden organiseren wij op 28 november 2015, om 10u30, twee parallelle rondleidingen in de tentoonstelling “Sarcophagi. Onder de sterren van Noet”:

momie2.JPG

- de eerste wordt geleid door de heer Luc Delvaux, conservator van de verzamelingen Dynastisch en Grieks-Romeins Egypte van de Koninklijke Musea voor Kunst en Ge­schie­de­nis en curator van de tentoonstelling;

- de tweede wordt in het Nederlands verzorgd door mevrouw Ann Calluy, egyptologe, verantwoordelijk voor de contacten met de Nederlandstalige pers. 

 

In de prijs (20 €) is ook de toegang tot de vaste collecties van de KMKG en tot de tentoonstelling “Djehoetihotep – 100 jaar opgravingen in Egypte” begrepen.

 

Per groep is het totale aantal deelnemers beperkt tot 15 personen. Als u geïnteresseerd bent, wordt u dan ook aangeraden zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. De inschrijvingen zullen behandeld worden in chronologische volgorde van ontvangst!

 

Na ontvangst van uw preregistratie zullen wij u een bevestiging en instructies in verband met de betaling toezenden.

21/10/2015

Exposition Djehoutyhotep, MRAH, 6/11/2015 -> 20/4/2016

1_cover.jpgDjehoutihotep

100 ans de fouilles en Égypte

Du 6 novembre 2015 au 20 avril 2016

 

Il y a 15 ans de cela, les environs de Deir el-Bersha, en Égypte, furent explorés par des égyptologues de la KULeuven à la recherche de gravures rupestres. Ce site, qui enflamme l’imagination des voyageurs occidentaux depuis près de deux siècles, est principalement connu pour la tombe spectaculairement décorée du gouverneur Djehoutihotep (vers 1840 av. J.-C.). Les fouilles archéologiques récentes menées dans la région ont aussi porté leurs fruits. C’est ainsi que la découverte d’une tombe intacte - celle d’un fonctionnaire baptisé Henou - défraya la chronique en 2007.  

 

Il y a un siècle, le même endroit avait été fouillé par l’Américain George Andrew Reisner. Les découvertes qu’il y fit, font partie des plus importants trésors égyptiens du deuxième millénaire avant J.-C. Il n’était pas le premier à s’intéresser à cette partie de l’Égypte. En témoignent les cartes dressées à l’époque de Napoléon, et qui s’avèrent aujourd’hui encore d’un intérêt primordial pour les chercheurs contemporains. Au courant du XIXe siècle, le site fut souvent visité par des visiteurs européens. Plusieurs d’entre eux nous ont laissé des croquis détaillés ou de superbes photographies qui sont hélas restés le plus souvent méconnus. C’est le cas par exemple des splendides aquarelles réalisées par Marcus Blackden et Howard Carter (ce dernier deviendrait plus tard très célèbre pour sa découverte de la tombe de Toutânkhamon). Il existe donc une importante documentation qui nous permet de savoir à quoi ressemblait le site à l’époque et comment on menait des fouilles archéologique pendant l’époque coloniale. Aujourd’hui encore, pendant les chantiers de fouilles, on retrouve régulièrement des traces des activités de ces premiers chercheurs.   

 

Un centenaire au Cinquantenaire

À l’occasion du centenaire de l’expédition de Reisner en 1915, les égyptologues de la KULeuven ont eu l’idée de mettre sur pied une exposition unique au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles. L’objectif de cette exposition est de montrer comment des méthodes innovantes appliquées à de la documentation ancienne peuvent apporter de nouveaux éclairages. Grâce aux technologies digitales, il est ainsi désormais possible de réunir des fragments découverts endommagés et éparpillés au sein de reconstructions virtuelles. En projetant des images satellitaires actuelles sur de vieux plans, il est possible de visualiser le paysage et l’environnement du passé, tandis que d’anciennes photos permettent d’imaginer le paysage égyptien tel qu’il était avant la construction du barrage d’Assouan.

Ces différents thèmes seront présentés autour d’une reconstitution en 3D de la tombe de Djehoutihotep, qui formera le noyau central de l’exposition. Un modèle virtuel en 3D de cette tombe a été réalisé par la firme INGEO en collaboration avec la KULeuven. Différentes couches de documentation ont été ici rassemblées afin de rendre visibles les développements des méthodes de recherche. Les visiteurs pourront admirer dans l’exposition des objets n’ayant encore jamais été exposés, comme par exemple les croquis et les aquarelles de Carter. Il sera en outre possible de visualiser la culture funéraire de Deir el-Bersha au travers d’un inventaire complet d’une tombe des environs. Le matériel retrouvé dans cette tombe est conservé à Bruxelles depuis 100 ans sans jamais avoir été montré à un large public. L’exposition « Djehoutihotep – 100 ans de fouilles en Égypte » offre une possibilité de mettre l’égyptologie en Belgique sous le feu des projecteurs. Elle permet de faire connaître aux visiteurs les possibilités de cette discipline et les projets de la KULeuven.

 

Tentoonstelling Djehoetihotep, KMKG, 06-11-2015 -> 20-04-2016

1_cover.jpgDjehoetihotep

100 jaar opgravingen in Egypte 

06-11-2015 -> 20-04-2016, KMKG

 

Al 15 jaar wordt in de omgeving van Dayr al-Barsha in Egypte door egyptologen van de KU Leuven archeologisch onderzoek uitgevoerd naar oud-Egyptische rotsgraven.

 

De site is het meest bekend omwille van het prachtig gedecoreerde graf van gouverneur Djehoetihotep (c. 1840 v.C.) en spreekt al meer dan 200 jaar tot de verbeelding van westerse reizigers. De opgravingen in het gebied leveren steeds nieuwe resultaten op, zoals het intacte graf van de ambtenaar Henoe dat in 2007 internationale aandacht trok.

 

Precies 100 jaar geleden werd op dezelfde plaats opgegraven door de Amerikaan George Andrew Reisner. De vondsten die hij daar deed behoren tot de belangrijkste Egyptische kunstschatten uit het begin van het tweede millennium v.C. Hij was echter niet de eerste die interesse had in dit gebied. Zo zijn er al kaarten van de regio uit de tijd van Napoleon die voor het huidige onderzoek nog steeds van groot belang zijn. In de loop van de 19de eeuw werd de site ook vaak door Europese reizigers bezocht. Velen van hen lieten gedetailleerde schetsen en mooie foto’s na die grotendeels onbekend gebleven zijn. Speciale aandacht verdienen bijvoorbeeld de prachtige aquarellen van Marcus Blackden en Howard Carter, die later beroemd werd als ontdekker van het graf van Toetanchamon. Er bestaat dus heel wat documentatie over hoe de site er destijds uitzag en over hoe tijdens de koloniale periode opgravingen werden verricht. Sporen van de activiteiten van deze vroege onderzoekers worden ook nu nog regelmatig teruggevonden tijdens het lopende veldwerk.

 

Een centenaire in het Cinquantenaire

Naar aanleiding van het jubileum van de expeditie van Reisner in 1915 werden de egyptologen van de KU Leuven geïnspireerd om een unieke tentoonstelling op poten te zetten in het Jubelparkmuseum in Brussel. Het doel van deze tentoonstelling is te tonen hoe innovatieve methodes, toegepast op oude documentatie, kunnen bijdragen tot nieuwe inzichten. Digitale technieken maken het bijvoorbeeld mogelijk beschadigde en verspreid geraakte fragmenten in virtuele reconstructies terug samen te brengen. Door huidige satellietbeelden op oud kaartmateriaal te projecteren, kunnen we bovendien ook het landschap en de leefomgeving van het verleden visualiseren, en aan de hand van oude foto’s kan een beeld opgeroepen worden van het Egyptische landschap zoals het eruitzag voor de bouw van de Aswandam.

 

Deze verschillende thema’s worden gepresenteerd rond een 3D-reconstructie van het graf van Djehoetihotep dat het kernstuk van de tentoonstelling vormt. Een virtueel 3D-model van het graf werd geconstrueerd door de firma INGEO in samenwerking met de KU Leuven. Hierin worden de verschillende lagen documentatie samengebracht waardoor de ontwikkelingen van de onderzoekmethodes zichtbaar worden gemaakt. Bezoekers zullen op deze expositie nooit eerder tentoongestelde werken kunnen bekijken, zoals de schetsen en aquarellen van Carter. Bovendien zal de grafcultuur van Dayr al-Barsha gevisualiseerd worden door de complete inventaris van een graf uit de omgeving van Dayr al-Barsha. Het materiaal uit dit graf is al 100 jaar in Brussel aanwezig, maar werd nog niet eerder aan het brede publiek tentoongesteld. Verder creëert deze tentoonstelling de mogelijkheid om de egyptologie in België in de spotlight te zetten. Zo kunnen we mensen kennis laten maken met de mogelijkheden van de egyptologie en de projecten van de KU Leuven.

Study day: Djehutihotep. 100 years of excavating in Egypt

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling Djehoutihotep, organiseert het Dayr al-Barsha Project van de KULeuven op zaterdag 7 november 2015, in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, een studiedag onder de titel “Djehutihotep. 100 years of excavating in Egypt”.

 

Gedetailleerd lezingenprogramma

 

 

Dans le cadre de l’exposition Djehoutyhotep, le Dayr al-Barsha Project de la Ku Leuven organise le samedi  7 novembre 2015, aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire,  le « Study day: Djehutihotep. 100 years of excavating in Egypt ». 

Programme détaillé des conférences

 

 

 

20/10/2015

Lezing - 25/10/2015 : Een geheim graf vol mummies

Zondag 25 oktober 2015, om 10u30, in het Auditorium van het Jubelparkmuseum

 Dimanche 25 octobre 2015 à 10h30 dans l’auditorium du Musée du Cinquantenaire

 

conf Bart Hellinckx bahari_5.jpg

 

Een geheim graf vol mummies

door Dr. Bart Hellinckx

 

 

In 1891 werd bij de dodentempel van Hatsjepsoet in Luxor een mysterieuze bergplaats ontdekt met meer dan honderdvijftig mummies in rijk gedecoreerde lijkkisten. In 1891 werd bij de dodentempel van Hatsjepsoet in Luxor een mysterieuze bergplaats ontdekt met meer dan honderdvijftig mummies in rijk gedecoreerde lijkkisten. De kisten zijn vandaag verspreid over de hele wereld.

De KMKG bezitten tien exemplaren uit deze Tweede cachette van Deir el-Bahari.  De restauratie ervan vormt het hart van de prestigieuze tentoonstelling Sarcophagi die sinds 15 oktober in het Jubelparkmuseum te zien is.

 

Bart Hellinckx zoomt in op deze tot voor kort ietwat vergeten vondst uit Deir el-Bahari en beantwoordt volgende vragen:

Hoe kwam men op het spoor van het graf? Waarom raakte de inhoud over heel de wereld verspreid?  Wie waren de mensen die in dit graf begraven zijn? Waarom werden ze in een collectief graf bijgezet? Hoe komt het dat hun lijkkisten zo overvloedig versierd zijn?
Wat is de betekenis van de diverse grafgiften?

Aan de hand van de indrukwekkende grafinhoud worden de Egyptische opvattingen over het leven na de dood belicht.

 

Bart Hellinckx promoveerde in 2002 aan de KU Leuven tot doctor in de egyptologie met een studie over lijkkistdecoratie en mummie-amuletten. Momenteel werkzaam op het Algemeen secretariaat van het COV in Brussel, blijft hij het egyptologisch onderzoek volgen en publiceert nu en dan artikels in vaktijdschriften. Hij bereidt momenteel een wetenschappelijke publicatie voor over de symboliek van Egyptische lijkkisten.

 

 

Lezing georganiseerd in samenwerking met de « Educatieve en culturele dienst » van de K.M.K.G.
Auditorium van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel

Conférence organisée en collaboration avec le "Educatieve en culturele dienst" des M.R.A.H. 
Auditorium des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 10 parc du Cinquantenaire à 1000 Bruxelles.