02/02/2018

Conférence - 11/02/2018 - Femmes d’Egypte

 

Dimanche 11 février 2018 à 10h30 dans l’auditorium des M.R.A.H.

Zondag 11 februari 2018, om 10u30, in het Auditorium van de K.M.K.G.

  

Femmes d’Egypte

Par Marine Libert

 

 Entre la fin du Nouvel Empire et la prise de pouvoir d'Alexandre le Grand, l’Egypte connaît plusieurs dominations étrangères (libyenne, nubienne et perses) entrecoupées par de brefs retours à un pouvoir égyptien. 

conférence,égypte,statuaire féminine

 

 

Cette.période troublée est pourtant à l’origine d’une riche production statuaire dans laquelle les effigies de femmes, quoique bien représentées, n’ont à ce jour fait l’objet d’aucun examen approfondi.

 

Actuellement, une étude vise à rassembler ces statues, dispersées dans les collections égyptiennes du monde entier, et à dégager - au moyen entre autres, d’analyses iconographiques, techniques et typologiques - les critères permettant de les dater et de définir la place qu’elles occupaient dans l’évolution de l’art et dans la société égyptienne multiculturelle du dernier millénaire avant notre ère.

 

conférence,égypte,statuaire féminine

 

 

 

 

 

 

 

Bien que l’étude soit toujours en cours, certaines de ces statues, souvent inédites, ont déjà livré quelques-uns de leurs secrets. 

 

 

Marine Libert mène une thèse de doctorat (UCL) en Égyptologie sur l’étude de 
« la statuaire féminine privée de la Troisième Période Intermédiaire et de la Basse Époque (1069-332 av. J.-C.)".
 

 

Conférence organisée en collaboration avec la « Diffusion Culturelle » des M.R.A.H. Entrée libre pour les membres en ordre de cotisation pour l'année 2018.

 Lezing georganiseerd in samenwerking met de « Diffusion Culturelle » van de K.M.K.G. Gratis toegang voor leden die hun contributie voor 2018 betaald hebben.

 

06/10/2015

Expo « Sarcophagi ».

“Sarcophagi. Onder de sterren van Noet”

 

Van 15 oktober 2015 tot 20 april 2016 pakt het Jubelparkmuseum uit met een grote tentoonstelling over Egyptische sarcofagen. U krijgt een exclusieve inkijk in het restauratieproces en een beeld van de evolutie van de funeraire rituelen in het Oude Egypte.

 

Eeuwigheid, opnieuw tot leven komen zoals Osiris, elke dag weer opkomen zoals de zon diegeboren wordt in de schoot van de hemelgodin Noet… De Oude Egyptenaren hadden hoge verwachtingen voor het leven na de dood!

 

De geheimen van de sarcofagen worden op de grote najaarstentoonstelling van het Jubelparkmuseum voor jong en oud uit de doeken gedaan. Tussen de mummiekisten, dodenmaskers en katten in windsels wordt bovendien een heus restauratielabo geïnstalleerd! Stuk voor stuk gaan de lijkkisten van de Thebaanse priesters uit de in 1891 ontdekte cachette van Deir el-Bahari door de handen van de Italiaanse specialisten. En u mag meekijken!

 

 

De twaalf uren van de nacht


De tentoonstelling is opgebouwd als een opeenvolging van de twaalf uren van de nacht waarin de zon haar reis aflegt op weg naar haar wedergeboorte die zich elke ochtend bij zonsopgang voltrekt. In elke zaal, of elk nachtelijk uur, staat een iconisch stuk centraal, gekozen omwille van zijn rijke religieuze, funeraire, historische of esthetische kwaliteit. In een eerste zaal wordt u als bezoeker ondergedompeld in de sfeer van een Egyptisch afscheidsritueel aan de hand van vier uitzonderlijke beeldjes van klaagvrouwen die de overledene bewenen. Het tweede uur toont wat met de dode werd meegegeven om hem of haar toegang te verschaffen tot het Rijk van Osiris. Vervolgens schetsen de volgende delen van de tentoonstelling de evolutie van de sarcofagen van de eenvoudige en niet gedecoreerde exemplaren uit de prehistorie en het Oude Rijk tot de rijk versierde sarcofagen uit latere perioden. Een zaal zal ook helemaal gewijd zijn aan de mummificatie in het Oude Egypte.

  

 

Live restauratie


Ouâbet - of 'zuivere plaats', noemden de Oude Egyptenaren hun mummificatiecentra. Kloppend hart van de tentoonstelling is het het restauratielabo waar experts van het Istituto Europeo del Restauro in Ischia (Italië) permanent zullen werken aan de restauratie van een tiental sarcofagen en mummieplanken afkomstig uit de Tweede Cachette van Deir el-Bahari en die ondertussen deel uitmaken van de collecties van het Jubelparkmuseum.

 

Het geheim van de sarcofagen


Hun geheim is veelzijdig. Zo werden ongeveer 2/3 van de tentoongestelde stukken nooit eerder getoond aan een ruim publiek. De archeologische avonturen die leidden tot de ontdekking van de sarcofagen worden toegelicht en u wordt als bezoeker ingewijd in de magische en mythologische betekenis van de sarcofagen waarin elke detail van de decoratie belang heeft. Het van op de eerste rij kunnen volgen van de restauratie in het pop-up labo onthult de geheimen van de fabricage van de sarcofagen.

 

Voor onze leden zullen rondleidingen in het Nederlands en het Frans georganiseerd worden. Tevens worden lezingen over aanverwante onderwerpen voorbereid.

Het definitieve activiteitenprogramma wordt zeer binnenkort bekendgemaakt.